The Gold Standard

Jaminan Piawaian Emas

KOS PERMULAAN YANG RENDAH
Tiada pembelian minimum diperlukan dan hanya kos Pek Ahli Herbalife yang rendah diperlukan.

"Tiada keperluan untuk melabur dalam mana-mana jualan dan alat bantuan perniagaan untukmemulakan atau berjaya dalam Keahlian Herbalife anda."
 
JAMINAN WANG DIKEMBALIKAN
Jaminan 90 hari wang dikembalikan sepenuhnya bagi kos Pek Ahli Herbalife jika KeahlianHerbalife dibatalkan atas sebarang sebab.

Jaminan 100% wang dikembalikan akan diberikan kepada semua produk pulangan yang telah dibeli dalam 12 bulan yang lepas jika Keahlian dibatalkan atas sebarang sebab.
 
MAKLUMAT UTAMA PELUANG PERNIAGAAN
Kami menyediakan pendedahan yang jelas, tepat, dan terkini kepada bakal Ahli mengenaipotensi pendapatan dalam Penyata Purata Ganjaran Kasar kami.
PENGAKUAN BERTULIS
Kami memerlukan Ahli baru untuk memperakui secara bertulis bahawa mereka sedar akansetiap Jaminan Piawaian Emas sebelum Permohonan Keahlian dan Perjanjian mereka diterima.
 
PANDUAN MENGENAI TUNTUTAN PRODUK DAN PELUANG PERNIAGAAN YANG KUKUH
Kami menjelaskan manfaat setiap produk dan kaedah penggunaan yang sesuai secaralangsung pada label produk, maka produk yang betul diambil dengan cara yang betul untukmencapai hasil terbaik.

"Tuntutan produk dan maklumat produk yang diluluskan boleh didapati dalam Buku 2 dan 4Pek Ahli Herbalife, brosur produk, bahan-bahan bacaan rasmi yang lain, dan my.MyHerbalife.com."

"Kami memberikan harapan yang realistik bagi peluang perniagaan dan usaha yang diperlukanuntuk berjaya di semua peringkat."
Herbalife dan Ahli kami komited kepada piawaian etika tertinggi.Sekiranya anda mendapati sebarang tuntutan yang tidak diluluskan yang berkaitan denganproduk Herbalife®, perwakilan yang berkaitan dengan peluang pendapatan yang tidak sejajar dengan Penyata Purata Ganjaran Kasar Herbalife atau tingkah laku yang mencurigakan oleh Ahliyang lain, sila hubungi Bahagian Perkhidmatan Ahli di (603) 2687 6333.

Bersama-sama, kita boleh pastikan bahawa Herbalife menetapkan Piawaian Emas dalamperlindungan pengguna.
Herbalife adalah Ahli Berbangga dengan Persatuan Jualan Langsung dan Penandatangan DSA Kod Etika


ms-MY | 22/07/2019 18:19:29 | NAMP2HLASPX01